OLAPLEX

OLAPLEX הינו תכשיר שיער מהפכני שמרחיב את טווח אפשרויות הטיפול בשיער, החל מצביעה לגוונים בהירים מאוד, דרך הבהרות שיער ועד טיפולי סלון כימיים אשר משנים את מבנה השערה, וכל זאת ללא נזק לשיער כפי שהיה יכול להתרחש ללא שימוש באולפלקס. טיפול האולפלקס מגן על השיער מפני נזקים אלו הודות ליכולתו לחזק את השיער ולבצע שיקום למבנה השערה. תוצאות טיפול התכשיר במבנה השיער נשארות קבועות. יתרון נוסף לשימוש בתכשיר הוא שיפור עמידות הצבע בשיער לאורך זמן.

1

לצפייה בתהליך הטיפול >>

https://www.youtube.com/watch?v=w3GqlD0ZJ8c&t=72s